הקפאת הליכים – מתי זה נדרש ומה ההבדלים מפשיטת רגל?

הקפאת הליכים היא כלי משפטי חשוב העומד לרשות חברות ויחידים הנמצאים בקשיים כלכליים ובמצב של חדלות פירעון. מדובר בהליך מורכב המחייב ליווי צמוד של עורך דין מנוסה בתחום, אך בנסיבות המתאימות הוא עשוי להציל חברות מקריסה ולאפשר להן לשקם את מצבן הכלכלי תוך הגנה על נכסיהן מפני מימוש מיידי של הנושים. במאמר זה נסביר מהי הקפאה, מתי כדאי לפנות אליה, מה ההבדל בינה לבין פשיטת רגל, ואיך מגישים את הבקשה.

הגדרה והסבר על תהליך הקפאת הליכים

הקפאת הליכים היא הליך משפטי המאפשר לחברות או יחידים הנמצאים בקשיים כלכליים להקפיא זמנית את ההליכים המשפטיים נגדם. מטרת ההליך היא לתת לחייב הזדמנות להתארגן מחדש, לגבש הסדרי חובות ולמנוע את קריסתו הסופית תוך הגנה על נכסיו מפני עיקולים וממימושים.

מטרות הליך הקפאת ההליכים

המטרה העיקרית של צו הקפאת הליכים היא למנוע מצב שבו כל נושה מנסה לגבות את חובו בכל האמצעים העומדים לרשותו, דבר העלול להוביל לקריסה מוחלטת של החברה או היחיד. ההקפאה נותנת לחייב זמן יקר להגיע להסדר עם נושיו, תוך שמירה על שווי נכסיו.

השלכות וההשפעות של הצו

כאשר ניתן צו, נאסר על הנושים לנקוט בהליכי גבייה נגד החייב, כגון הגשת תביעות, עיקולים וכינוס נכסים. כמו כן, ההליכים התלויים ועומדים מושהים עד להחלטה אחרת. החייב מקבל הזדמנות לגבש תוכנית הבראה, למכור נכסים מסוימים או לקבל הלוואה שתסייע לו להיחלץ מהמשבר תוך פירעון חובותיו.

 

הקפאת הליכים

 

מצבים שבהם הקפאת הליכים מומלצת או הכרחית

חברות במצב של חדלות פירעון

חברות הנקלעות למצב של חדלות פירעון, כלומר שאין ביכולתן לעמוד בהתחייבויותיהן הכספיות, עשויות לפנות להליך כדי למנוע את קריסתן המוחלטת. זאת במטרה לייצב את מצבן, לשקם את פעילותן ולהגיע להסדר עם הנושים תוך שמירה על ערך הנכסים ועל האינטרסים של בעלי העניין השונים.

חשוב להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל בחיפה בעל ניסיון כדי לבחון את ההתאמה של התהליך למקרה הספציפי ולקבל ליווי צמוד לאורכו.

פרמטרים המשפיעים על קבלת בקשה להקפאת הליכים

בית המשפט שוקל פרמטרים שונים בעת קבלת החלטה האם לאשר בקשה להליך זה. בין הפרמטרים הנבחנים: סיכויי ההבראה והשיקום של החברה, היקף החובות אל מול שווי הנכסים, עמדת הנושים העיקריים, קיומה של תוכנית סדורה לפירעון החובות, השלכות ההקפאה על העובדים והספקים ועוד.

הבדלים בין הקפאת הליכים לפשיטת רגל

השוואה בין המאפיינים של שני ההליכים

הקפאת הליכים ופשיטת רגל הם שני הליכים משפטיים שונים המיועדים למצבים של חדלות פירעון. בעוד המטרה של ההקפאה היא לאפשר לחייב זמן להתארגן ולגבש הסדר חובות, פשיטת רגל מהווה מעין אפס של החייב, שבמסגרתו נכסיו מחולקים בין הנושים. פשיטת הרגל מתאימה למצבים שבהם אין סיכוי להבראת החברה והנזק לנושים רק ילך ויחמיר ככל שההליכים יימשכו.

יתרונות הקפאת הליכים אל מול פשיטת רגל

ההבדל המהותי בין שני התהליכים הוא שבהקפאה, החברה או היחיד ממשיכים להתקיים ולפעול, תוך ניסיון להגיע להסדר עם הנושים. לעומת זאת, פשיטת רגל מסמלת את סוף הדרך עבור החייב. יתרונות נוספים של הקפאה על פני פשיטה הם השהיית ההליכים והקפאת הריביות על החובות, והותרת השליטה בידי הנהלת החברה בפיקוח בית המשפט.

תהליך הגשת בקשה להקפאת הליכים

הגשת הבקשה באמצעות עורך דין מוסמך

הגשת בקשה להקפאה מחייבת ייצוג משפטי של עורך דין בעל ניסיון בתחום חדלות הפירעון. עורך הדין ילווה את החייב לאורך כל התהליך, החל מהגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי, דרך ניהול המשא ומתן עם הנושים וגיבוש הסדר החובות, ועד לסיום ההליך וקבלת אישור בית המשפט להסדר.

בשל מורכבות ההליך והשלכותיו מרחיקות הלכת, מומלץ לפנות לעורך דין פשיטת רגל המתמחה בהליכי חדלות פירעון, אשר יוכל לבחון את מכלול הנסיבות ולייעץ על מסלול הפעולה המיטבי.

מסמכים ופרטים נדרשים לצורך הגשת הבקשה

לצורך הגשת הבקשה יש להכין מספר מסמכים ופרטים חיוניים, ביניהם:

  • דוחות כספיים מעודכנים
  • פירוט הנכסים וההתחייבויות
  • רשימת הנושים העיקריים והיקף החובות
  • תזרים מזומנים עדכני וצפי להמשך
  • הצעה ראשונית להסדר חובות
  • תצהירים מאומתים על מצבו הכלכלי של החייב

עורך הדין המייצג יסייע בהכנת המסמכים הנדרשים ובהגשת הבקשה באופן מסודר ומנומק, תוך פירוט הנסיבות המצדיקות מתן צו הקפאה ופירוט התוכנית להסדרת החובות ולהבראת החברה או היחיד. ככל שהבקשה תוגש בצורה מפורטת ומבוססת, כך יגדלו הסיכויים כי בית המשפט יאשר את הבקשה.

לסיכום,

הקפאת הליכים היא הליך משפטי מורכב אך חיוני, שהוא קרש הצלה אפשרי לחברות ויחידים במצבי חדלות פירעון. ההליך מאפשר לחייב לקבל אורכה, לגבש הסדר חובות ולשקם את מצבו הכלכלי, תוך הגנה על נכסיו מפני פעולות גבייה מידיות של הנושים. עם זאת, מדובר בהליך מורכב המצריך ייצוג משפטי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום חדלות פירעון. בהינתן ייעוץ משפטי מקצועי והכנת בקשה מנומקת ומבוססת, הקפאה עשויה להיות הפתרון המיטבי לחברות רבות השרויות במשבר כלכלי, ולאפשר להן לצלוח את התקופה הקשה ולשוב לפעילות עסקית תקינה.

נגישות