כושר ובריאות

מה מוגדר היריון בסיכון?

היריון, תהליך יוצא דופן המבשר את בואם של חיים חדשים, מעורר לעיתים קרובות שמחה עמוקה והתרגשות אצל אימהות לעתיד. עם

נגישות