מודה אני: 5 תפילות שכל יהודי צריך להכיר

כל אחד מאיתנו, יהודים החיים במדינת ישראל – ממקם את עצמו באופן טבעי במקום שונה בסקאלת הזיקה לדת. מצד אחד יש את אלו המוגדרים כדתיים גמורים. מקפידים על קיום מצוות לפי ההלכה ודבקים בקודש. בצד השני של המתרס יש מי שמגדירים עצמם כחילונים גמורים ולא מקיימים אף אחת מן המצוות. כך או כך, נראה שלא באמת משנה איפה אנחנו ממקמים את עצמינו, התרבות, השירים, המסורות ואפילו התפילות הם חלקים בלתי נפרדים מהחיים של כולנו בגיל צעיר, בין אם יצא לנו לדקלם אותן בטקס בר המצווה שלנו ובין אם בחגים שחגגנו. אם כך, ישנן כמה תפילות בסיסיות שכל יהודי צריך להכיר ואנו רוצים לדבר עליהן. בואו נצא לדרך.

ברכת השחר

ברכות מיוחדות ביותר שנהוג לומר בכל בוקר לפני תפילת שחרית. זוהי למעשה הודיה לבורא שהפיח בנשמתנו חיים אחרי שנת הלילה. על פי התלמוד נקבע סדר של ברכות שונות שיש לברך בכל סיטואציה מרגע ההתעוררות ועד לתפילת השחרית למעשה. כיום מותר לברך באופן הזה בבית, אך ניתן גם לומר את הברכה באופן מרוכז לפני תפילת שחרית. אפשר למצוא את ברכת השחר באתר כיפה ברשת, מצוין לימי חול אם אין לכם סידור זמין. זהו סדר הברכות:

מתחילים בברכת אלוהי נשמה (ברכת מודה אני). מודים לקדוש ברוך הוא שהחזיר לנו את הנשמה: ״אלהי, נשמה שנתת בי – טהורה. אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי, רבון כל העולמים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה ה', המחזיר נשמות לפגרים מתים.״

מכאן, במהלך פעולות רבות עד לרגע תפילת שחרית יש לברך ברכה קצרה מסוימת. למדל ״בורך זוקף כפופים״ כאשר קמים מהמיטה, ״ברוך שעשה לי כל צרכי״ כשנועלים נעליים ו״ברוך אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת ידיים״.

 

 

מסיימים עם רחיצת הפנים וברכת: ״ברוך המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מעפעפי. ויהי רצון מלפניך ה' אלהי שתרגילנו בתורתך, ודבקנו במצותיך, ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועון, ולא לידי נסיון, ולא לידי בזיון. ואל ישלוט בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע, ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים טובים וכוף את יצרנו להשתעבד לך ותננו היום ובכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה ה' גומל חסדים טובים לעמו ישראל״.

תפילת שחרית

התפילה הנערכת בבוקר והיא הארוכה ביותר מבין התפילות. ניתן להתפלל מיד עם עלות השחר ועד זמן קצר לאחר עלות השחר. שני החלקים הקדומים של התפילה הם קריאת שמע ותפילת עמידה ועם הזמן צורפו ברכות ותפילות נוספות.

תפילת מנחה

התפילה הבאה היא תפילת המנחה אותה נהוג לומר יום החל מחצי שעה לאחר חצות היום ועד למועד שקיעת החמה. לפי המסורת זו תפילה שתיקן אברהם אבינו הצדיק עליו השלום.

תפילת ערבית

התפילה האחרונה המרכזית במהלך היום היא כמובן תפילת ערבית אותה נהוג לומר בערב לאחר צאת הכוכבים. היא מורכבת משני חלקים – קריאת שמע וברכותיה ותפילת שמונה עשרה.

תפילת נעילה

תפילה מאד מיוחדת. התפילה האחרונה הנאמרת ביום הכיפורים בצאתו.

לסיכום

אלו היו חמש תפילות מרכזיות ביהדות שכל אחד חייב להכיר. אין ספק שמעניין לראות כיצד המסורת המיוחדת הזו נשתמרה במהלך הדורות בקרב העם היהודי.  

נגישות